Education Information

Education Information

  • 2000 - 2005 Doctorate

    Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1994 - 2000 Undergraduate

    Ankara University, Ankara Veteriner Fakültesi, Ankara Veteriner Pr., Turkey