Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Habermas’ Criticism and Reformulation of the Kant’s Idea of ”Perpetual Peace”

Habermas’xx Criticism and Reformulation of the Kant’s Idea of ”Perpetual Peace”, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.440-443

T. W. Adorno: Kültür Endüstrisi ve Sanat

Türkiye Estetik Kongresi, Turkey, 9 - 13 July 2017

J. Habermas’xxın Kamusal Alan-Özel Alan Ayrımı: Bir İletişim Mekanı Olarak Şehir

II. Uluslararası Felsefe Kongresi: ”Şehir ve Felsefe”, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2012

Books & Book Chapters

Temel İnsan Hakkı Olarak Yaşama Hakkı

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Ankara, pp.11-20, 2017

Aristoteles: Adalet İdesinin Bilgisi Işığında Modern Birey ve Toplum

in: Antik Yunan’xxda Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Yavuz Kılıç, Editor, Doğubatı Yay., Ankara, pp.200-212, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayınları, pp.759-797, 2007

Felsefe Ansiklopedisi 5. Cilt

Ebabil Yayınları, pp.344-366, 2007

Metrics

Publication

12

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3