Education Information

Education Information

 • 2008 - 2018 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Resim-İş Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Fıne Arts Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Görsel sanatlar eğitimcisi yetiştirmede bir yöntem olarak yaratıcı drama: Eylem araştırması

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences

 • 2004 Postgraduate

  İlköğretim II. kademe müze eğitiminin önemi üzerine bir araştırma (Bursa örneğinde)

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English