Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Mersin University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Edüstriyel atıkların genotoksik etkilerinin mikronükleus testi ve AgNOR analiz teknikleri kullanılarak in-situ ve laboratuvar koşulları altında araştırılması

  Mersin University, Instıtute Of Scıence

 • 1998 Postgraduate

  Methamidophos’xxun Mersin bölgesinde yaşayan doğal populasyonlarında poligenik karakterler üzerine olası etkilerinin araştırılması

  Mersin University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

 • C1 Advanced English