Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“İskender Fahrettin Sertelli’nin Tarihî Romanlarında Osmanlı Tarihine Yaklaşım”

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi/UNESAK, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.6, pp.348-367

“Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Osmanlı Algısı: Ahmet Hamdi Tanpınar Örneği”

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.675-683

“Toplumun Şekillenmesinde Önemli Bir Unsur Olarak Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Çocuk”

1.Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.553-564

”Tanzimat Aydınlarının İsmail Bey Gaspıralı Üzerindeki Etkileri”

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri: 1 / İsmail Bey Gaspıralı, Bursa, Turkey, 11 - 12 December 2014, pp.265-278

“Tarihî Romanda Dilin Kullanımı: Bekir Büyükarkın Örneği”

VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 07 December 2013, vol.2, pp.1515-1528

Books & Book Chapters

Millî Mücadele’nin Edebiyat Sosyolojisi Perspektifinden Sahneye ve Sahne Dışına Yansıması: Küçük Ağa ile Sodom ve Gomore Örnekleri

in: Milli Mücadele Zaferi'nin Yüzüncü Yılı Türk Edebiyatında Millî Mücadele Hatıra Kitabı, Yüksel TOPALOĞLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.331-350, 2022

"Lev Nikolayeviç Tolstoy’un Ölümünün 110. Yılı Münasebetiyle: Yusuf Akçura’nın L.N. Tolstoy’un Hayatına Dair Tespit ve Düşünceleri"

in: Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı, Ali İhsan Öbek-Yüksel Topaloğlu-Nursel Dinler-Çağrı Özdarendereli-Seda Çetin, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.725-735, 2020

“Tarih ile Edebiyat Disiplinlerinin Kesişim Noktası Olarak Tarihî Roman ve Reşat Ekrem Koçu Örneği”

in: Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar/Current Academıc Studıes ın Phılology, Bülent C. Tanrıtanır, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.198-210, 2018

”Romana Yansıyan Türk Denizcilik Tarihi: Abdullah Ziya Kozanoğlu Örneği

in: Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri/Zeynep Kerman Armağanı, Alev Sınar Uğurlu, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.307-318, 2013