Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üç Mehmed, Üç Fetret: Tarihi Romanlarda Tarihin Suiistimali ve İdeolojik Kurgular

Vefatının 600. Yılı Münasebetiyle Sultan Çelebi Mehmed Devri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 June 2021

16. Yüzyıl Ortalarından, 17. Yüzyıl Ortalarına Bitlis'te Eşkıyalık ve Şiddet

Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, Bitlis, Turkey, 11 October 2018, vol.1, pp.265-279

İnegöl Tarihinin Kaynakları: İnegöl Şer'iye Sicilleri Tanıtımı

Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 October 2016, vol.2, pp.548-559