Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Balkan Savaşları ve Mustafa Kemal

Journal of Turkısh Studıes , vol.43, pp.237-252, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Ütopyanın Gerçekleşmesi: Cumhuriyet

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Süreklilik ve Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 November 2023

Enver Paşa’nın Kafkasya Politikası ve İlk Türk Cumhuriyetinin Kuruluşu: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti.

I. Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkilerive Kafkas İslam Ordusu, Baku, Azerbaijan, 13 - 16 September 2018

İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen’in Balkan Turu ve Barış Politikası

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu 2016, 20 - 23 October 2016, pp.95-104

Sakarya Zaferine Giden Yolda Önemli Bişr Devrim: Mustafa Kemal Paşa’xxya ”Başkomutan” Unvanının Verilmesi

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.103-134

Tahkikat Komisyonu: Muhalefetsiz Demokrasi(!)

Türk Tarihinde Adnan Menderes, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2011, vol.1, pp.727-762

Yüceer, Saime, “Amerikan Barış Kıtalarının Türkiye’ye Kabul Edilmesi ve Meclisteki Yankıları”, Kitabı, Ankara 2017, s. (25-39)

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Priştine, Kosovo, 12 - 17 September 2017, pp.25-39

Atatürk Dönemi Türk Rus İlişkilerinin Siyasi Boyutu (1919-1938)

Atatürk'ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri, I. Çalıştay Bildirileri, Ankara, Turkey, 14 - 15 May 2010, pp.61-106

Millet Mekteplerinin İşleyişi ve Bursa’daki Uygulamalar

80. Yılında Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu, 10 November 2008

Türk Kadınının Siyasi Hak Arayış Çabaları ve Kadınlar Halk Fırkası,

Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 14 November 2007, vol.1, pp.575-590

Türk Kadınının Siyasi Hak Arayış Çabaları ve Kadınlar Halk Fırkası

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Turkey, 14 November 2007

Onuncu Yılda Bursa’da Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 October 2005, vol.1, pp.149-159

Mudanya Mütarekesi Öncesinde Boğazlar Meselesi

70. Yılında Mudanya Mütarekesi ve Uluslararası Sonuçları, Bursa, Turkey, 13 March 1992

Books & Book Chapters

Kemalist Ekonomik Bağımsızlık Modelinin Sanayi, Tarım ve Maliye Boyutuyla Değerlendirilmesi

in: 100. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet, Yarar, Ayşe, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, İstanbul, pp.104-133, 2023

1921 Anayasasının Türkiye'nin Demokratikleşmesine Katkısı Üzerine Bir İnceleme

in: Bir Ömür Tarih Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na Armağan, İsmail Yaşayanlar, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.628-651, 2022

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Geri Çağırılışı Üzerine Bir İnceleme

in: Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. Yılına Armağan, Hüseyin Üreten,Mehmet Başaran,Günver Güneş, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.191-207, 2014

Yirmialtı Ağustostan Onsekiz Eylüle Barışa Giden Yolda Yaşanan Gelişmeler

in: Ulusal Zaferimizi Taçlandıran Kent: Mudanya, , Editor, Gaye Kitabevi, pp.127-136, 2007

Ali Cevat Borçbakan'ın Hatıraları

Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2005

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Yıllarında Bursa Ermenileri

in: Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, Yüceer Saime, Editor, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, pp.61-89, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2021

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Araştırma Merkezi, pp., 2021

Metrics

Publication

33

Citation (Scholar)

58

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

23

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals