Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Algılanan Örgütsel Destek, Psikolojik İyi Oluş ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.20, no.3, pp.5-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 sayılı İş Kanunu Açısından Bir Bakış

Çalışma İlişkileri, vol.1, no.1, pp.71-93, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İş Güvencesi Yasa Tasarısı: Emeğin çalışma Hakkının Korunması? Sermayenin Rekabet Avantajını Kaybetmesi mi?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.63-78, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.63-78, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik

İşgüç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, vol.4, no.1, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Literatür Taraması Psikolojik Taciz

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences June 11-13, 2015 – Bucharest, Romania, Bükreş, Romania, 11 - 13 June 2015

Yaşlı ve Yaşlılık Kavramları Literatür Taraması

8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 18 April 2015

İşletmelerdeki Gizli Güç: Mavi Yakalılar

20. PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2012

Private Way to Find a Job: User Profiles of PEA’s in Turkey

Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.79-80

Comparable Analysis of Students’xx Skills Development in Lithuania and Turkey

Exploring LeadershipLearning Theories in Asia (ELLTA) Conference 2011, Malaysia, 15 - 17 February 2011, pp.66

Aile İçi Şiddet: Kurban Kim?

Sakarya Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, pp.172 Sustainable Development

Türkiye İş Kurumu ve Toplam Kalite Yönetimi

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 December 2003, pp.63-78

Books & Book Chapters

Algılanan Örgütsel Destek: Öncülleri ve Sonuçları

in: Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Keser Aşkın, Yılmaz Gözde, Yürür Senay, Editor, Umuttepe, Kocaeli, pp.177-192, 2018

Çalışma Yaşamında Yaşlılar

in: Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, Dursun Salih - Aytaç Serpil, Editor, Ekin, Bursa, pp.333-367, 2017

İletişim

in: Sendikacılık Akademisi, Yusuf Alper, Editor, TÜRK İŞ, Ankara, pp.355-362, 2016

İşyerinde Şiddet

in: İşyeri Şiddeti, Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Editor, Beta, İstanbul, pp.27-72, 2011

Şiddetin Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi

in: İşyeri Şiddeti, Serpil Aytaç, Nuran Bayram, Editor, Beta, İstanbul, pp.1-26, 2011

Kişilik, Meslek ve Mutluluk

in: Çalışma Yaşamda Dönüşümler, Keser Aşkın, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.273-286, 2005

Kentte İşlenen Suçlarda Çocuk Suçluların Oranı ve Bursa Örneği

in: Güncel Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Çalışmaları, , Editor, Beta, İstanbul, pp.83-91, 2005