Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Kasım 2016 Uluslararası Kur’an ve Sosyal Adalet Sempozyumu

    Scientific Congress

    Ünalan Turan S.

    Bursa, Turkey