Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mikro Teoriler Bağlamında Çift Gelirli Ailelerde Hane İçi İş Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.384-412, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Din ve Aile İçi Roller

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.459-493, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings