Education Information

Education Information

 • 1993 - 2000 Doctorate

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1992 - 2000 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1989 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Muhasebe sisteminden elde edilen bilgilerin yatırım kararlarında kullanılması

  Bursa Uludağ University

 • 1992 Postgraduate

  Sermaye Piyasası Kanunu ve serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu açısından bağımsız dış denetim

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English