Education Information

Education Information

  • 2015 - 2021 Doctorate

    Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

Dissertations

  • 2021 Doctorate

    Endojen apelin reseptör ligandlarının vasküler kontraktiliteye etkisi ve olası etki mekanizmalarının araştırılması

    Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri