Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

 • 2010 - Continues Research Assistant

  Marmara University, Faculty Of Law, Public Law

Courses

 • Undergraduate Devletler Genel Hukuku

 • Undergraduate Avrupa Birliği Hukuku

 • Undergraduate AB hukuku

 • Postgraduate İnsancı Hukuk

 • Undergraduate Uluslararası Yargı

 • Doctorate Uluslararası Adalet Divanının Yargı Yetkisi

 • Undergraduate Deniz Hukuku

 • Postgraduate Uluslararası hukuk II

 • Postgraduate Deniz Hukuku

 • Postgraduate Uluslararsı Kamu Hukuku

 • Undergraduate Uluslararası Deniz Hukuku

 • Undergraduate Uluslararası Hukuk I

 • Undergraduate Birleşmiş Milletler ve Baruışın Korunması

 • Doctorate İnsancıl Müdahale ve Koruma Sorumluluğu