Education Information

Education Information

 • 2007 - 2019 Doctorate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Ahmet Haşim’xxin şiirinde özne, doğa ve yersizyurtsuzlaşma

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2006 Postgraduate

  Sevim Burak’xxın öyküleri üzerine dil ve içerik merkezli bir inceleme

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences