Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoklu İlaç Dirençli Gram Negatif Bakteriyemili Olguların Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 September - 04 October 2020

Fare Isırığına Bağlı Neonatal Sepsis

ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ UNEKO 27, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019