Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2018 - 2021 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2017 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

 • Doctorate Klasik Usulde Delil Teorisi

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü

 • Postgraduate Osmanlı Döneminde Hukuk

 • Postgraduate GENERAL PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW

 • Undergraduate Islamic Law I

 • Undergraduate Islamic law II

 • Undergraduate İslam Hukuku II

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü II

 • Undergraduate İslam Hukuku II

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü II