Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cebrail ile Yirmi Üç Yıl

Diyanet İlmi Dergi , pp.43-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aynî’nin Hadis Şerhciliğinde Hattâbî’nin Etkisi

Uluslararası Bedruddîn el-Ayni Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, Turkey, 10 May 2013, pp.297-312

Kardeşliği Engelleyen Ahlaki Zaaf “Hırs”

Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Sempozyumu, Turkey, 21 April 2012, pp.535-546

Türk İslâm Edebiyatının İlk Örneklerinden Âşık Paşa’nın “Garib-Nâme” İsimli Eserinde Hz. Peygamber

Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar), Turkey, 07 March 2009, pp.71-91

Hadis Öğretiminde Medrese ve Daru’l-Hadislerin Yeri

Uluslararası Katılımlı Sempozyum: Anadolu’da Hadis Geleneği ve Daru’l-Hadisler, Çankırı, Turkey, 30 April 2011, pp.217-243

Şemseddin Sivasi ve Hadis İlmi

İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyum Tebliğleri, Sivas, Turkey, 01 May 2010, pp.339-360

Vesîletü’n-Necât’ın Hadis İlmi Açısından Analizi

Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Turkey, 01 January 2010, pp.274-291

İnhisarcı yaklaşımın sünnetin anlaşılmasında ortaya çıkardığı problemler

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması, Bursa, Turkey, 29 May 2004, pp.267-274

Books & Book Chapters

Mesajları ve Muhtevası Açısından Bursa Yeşil Camii ve Türbe İç Yazıları

in: Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II: Hocataşkın, Kurtoğlu, Meydancık, Namazgah, Yeşil, , Aziz Elbas, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, pp.130-143, 2011

Hattâbî nin Hadis İlmindeki Yeri

Sır Yayıncılık, İstanbul, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Ziyâdetü's-Sika

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.486-487, 2013

Şeybe b. Osman

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.48, 2010

Salih Cezere

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.37, 2009

Sa'd b. Rebi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.375-376, 2008

İbnü'l-Mutemir

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.143, 2000

İbnü'l-Mufaddal

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.124, 2000

İbnü'l-Bâğandî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.524-525, 1999

İbn Ebu Seleme

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.438-439, 1999

Hattâbî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.489-491, 1997

Metrics

Publication

39

Thesis Advisory

12

Open Access

10