Education Information

Education Information

 • 1984 - 1990 Doctorate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1984 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Hattâbî'nin Hadis İlmindeki Yeri ve Şerh Metodu

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 • 1984 Postgraduate

  Hadis Öğretiminde Medrese ve Dar'l-hadislerin Yeri (Osmanlılar Dönemi)

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic