Education Information

Education Information

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Cag University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Busıness Admınıstratıon, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Hastanelerde doktor hemşire ve ebelerin motivasyonunu etkileyen faktörler: Bir Uygulama

  Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Yönetimi