Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi-reperfüzyon modelinde CDP-kolin ve metabolitlerinin etkileri, Bursa Uludağ Üniversitesi, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2005

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2011 - 2018
Dr.Öğr.Üyesi, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Pharmaceutical Sciences, 2008 - 2010
Araştırma Görevlisi, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Pharmaceutical Sciences, 2005 - 2007

Akademik İdari Deneyim

Başhekim Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, U.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM), -, 2014 - 2019

Verdiği Dersler

Farmakoloji, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Yılmaz M., CDP-kolin'in septik şok modelinde kan basıncı ve doku hasarı üzerine etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, Ç.Sevim(Öğrenci), 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YALÇIN M., ÇAVUN S., YILMAZ M. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hemorajik Şok Tedavisinde Kolinerjik Sistem ve Kannabinoiderjik Sistem Etkileşiminin Araştırılması, 2017 - Devam Ediyor
YALÇIN M., YILMAZ M. S., ÇAVUN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nesfatin 1 in deneysel hemorajik şok koşullarında kardiyovasküler parametreler üzerine etkileri Etkide periferik mekanizmalar, 2012 - 2019
YILMAZ M. S., ÇAVUN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fluoresans dedektörlü HPLC sisteminde Gly-Gln dipeptit ölçümünün yapılması, oturtulması ve rutin kullanılır hale getirilmesi, 2017 - 2018
YALÇIN M., YILMAZ M. S., SAVCI V., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, CDP kolin in septik ve endotoksik şok modellerinde kan basıncı ve doku hasarı üzerine koruyucu etkilerinin araştırılması, 2011 - 2017
YALÇIN M., YILMAZ M. S., İLHAN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Merkezi Olarak Uygulanan Oreksinin Posterior Hipotalamusta Siklooksijenaz İmmunoreaksiyonu Üzerine Etkileri, 2016 - 2016

Patent

Yılmaz M. S., Çavun S., Use of Glycyl Glutamine Against Depression, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: US9980931 , Standart Tescil, 2018
Yılmaz M. S., Çavun S., Glisil-glutaminin depresyon hastalığına karşı kullanımı.., Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: 2016/20162 , Standart Tescil, 2017
Yılmaz M. S., Çavun S., Glisil-glutaminin depresyon hastalığına karşı kullanımı, Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: 2014/00278 , Standart Tescil, 2017
Yılmaz M. S., Çavun S., USE OF GLYCYL GLUTAMINE AGAINST DEPRESSION., Patent, BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları, Buluşun Tescil No: EP2943187 - 60 2014 005 702.0 , 2016

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Albany College of Pharmacy and Health Sciences
Albany College of Pharmacy and Health Sciences