Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Expertise In Medicine, Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi-reperfüzyon modelinde CDP-kolin ve metabolitlerinin etkileri, Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2005

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Pharmacology and Clinical Pharmacology

Academic Titles / Tasks

Professor, Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2018 - Continues
Associate Professor, Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, 2011 - 2018
Assistant Professor, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Pharmaceutical Sciences, 2008 - 2010
Research Assistant, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Pharmaceutical Sciences, 2005 - 2007

Academic and Administrative Experience

Deputy Chief Physician, Bursa Uludağ University, U.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM), -, 2014 - 2019

Courses

Farmakoloji, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017

Advising Theses

Yılmaz M., Protective effects of CDP-choline on blood pressure and tissue injury in septic shock model, Postgraduate, Ç.Sevim(Student), 2014

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YALÇIN M., ÇAVUN S., YILMAZ M. S., Project Supported by Higher Education Institutions, Hemorajik Şok Tedavisinde Kolinerjik Sistem ve Kannabinoiderjik Sistem Etkileşiminin Araştırılması, 2017 - Continues
YALÇIN M., YILMAZ M. S., ÇAVUN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Nesfatin 1 in deneysel hemorajik şok koşullarında kardiyovasküler parametreler üzerine etkileri Etkide periferik mekanizmalar, 2012 - 2019
YILMAZ M. S., ÇAVUN S., Project Supported by Higher Education Institutions, Fluoresans dedektörlü HPLC sisteminde Gly-Gln dipeptit ölçümünün yapılması, oturtulması ve rutin kullanılır hale getirilmesi, 2017 - 2018
YALÇIN M., YILMAZ M. S., SAVCI V., Project Supported by Higher Education Institutions, CDP kolin in septik ve endotoksik şok modellerinde kan basıncı ve doku hasarı üzerine koruyucu etkilerinin araştırılması, 2011 - 2017
YALÇIN M., YILMAZ M. S., İLHAN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Merkezi Olarak Uygulanan Oreksinin Posterior Hipotalamusta Siklooksijenaz İmmunoreaksiyonu Üzerine Etkileri, 2016 - 2016

Patent

Yılmaz M. S., Çavun S., Use of Glycyl Glutamine Against Depression, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Registration Number: US9980931 , Standard Registration, 2018
Yılmaz M. S., Çavun S., Glisil-glutaminin depresyon hastalığına karşı kullanımı.., Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Registration Number: 2016/20162 , Standard Registration, 2017
Yılmaz M. S., Çavun S., Glisil-glutaminin depresyon hastalığına karşı kullanımı, Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Registration Number: 2014/00278 , Standard Registration, 2017
Yılmaz M. S., Çavun S., USE OF GLYCYL GLUTAMINE AGAINST DEPRESSION., Patent, CHAPTER A Human Needs, The Invention Registration Number: EP2943187 - 60 2014 005 702.0 , 2016

Metrics

Non Academic Experience

Albany College of Pharmacy and Health Sciences
Albany College of Pharmacy and Health Sciences