Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

 • 2007 - 2013 Research Assistant

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

 • 2021 - Continues Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Bursa Uludağ University, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Non Academic Experience

 • 2015 - 2015 Mikrobiyoloji ABD. derslerinin verilmesi için öğretim üyeliği görevlendirilmesi

  Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 2014 - 2014 Mikrobiyoloji ABD. dersleri için öğretim üyeliği görevlendirilmesi

  Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 2005 - 2005 VETERİNER HEKİM

  MEDİCAVET

Courses

 • Undergraduate Diagnosis and Prevention from Poultry Diseases

 • Undergraduate Kanatlı Hayvan İnfeksiyöz Hastalıklarından Tanı ve Korunma

 • Undergraduate Kanatlı Hayvanların Enfeksiyöz Hastalıkları

 • Undergraduate Genel Mikrobiyoloji