Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

    Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 2000 - 2006 Undergraduate

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Düzce Tıp Pr., Turkey