Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Özellik ve Nitelikleriyle Belirli Bir Grup Oluşturan Pay Sahipleri” Kavramı (TTK m. 360, f. 1, c. 1)

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.1333-1358, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarlamacının Sözleşme Yapmaya Yetkilendirilmesinde Yazılı Şekil Şartı

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.44, pp.83-98, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anonim Şirket Payları Üzerinde Geri Alım (Vefa) Hakkı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.3383-3403, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Covid-19 Pandemi Sürecinin Pazarlamacılık Sözleşmesine Özgü Hukuki Sonuçları

Terazi Hukuk Dergisi, no.164, pp.830-834, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ortak Girişim ve Konsorsiyumlarda Ortaklar Arası Mülkiyet İlişkisi ve Hukuki Sonuçları

Legal Hukuk Dergisi, no.201, pp.3925-3964, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters