Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Scıence, Çevre Teknolojisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Otomotiv endüstrisi zararlı atıklarının solidifikasyonu ve geri kazanımı

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  Removal of Organic Compounds from Synthetic Wastewater Using Fluidized Bed Bioreactors Containing Sponge Particles with Stainless Steel Wires Sustainable Development

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Scıence, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Certificate of Attendance

  Environment and Sustainability , Hong Kong Baptist University

 • 2014A Sınıfı Is Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

  Occupational Health and Safety , Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • 2013İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  Occupational Health and Safety , Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • 2013C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

  Occupational Health and Safety , Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • 2007Summer School on Planning and Operation of Wastewater Treatment Plants (Hamburg University of Applied Sciences- Faculty of Life Sciences &Akdeniz University-Department of Environmental Engineering in collaboration with German Academic Exchange Services)

  Vocational Course , Akdeniz Üniversitesi

 • 2007Landfill Biogas Capture and Energy Recovery Workshop (Methane to Markets)- ISWA

  Vocational Training , Boğaziçi Üniversitesi

 • 19985S Endüstriyel Temizlik ve Düzen Eğitimi

  Environment and Sustainability , Milli Prodüktivite Merkezi

 • 1998ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Belgesi

  Quality Management , Bureau Veritas

 • 1997Environmental Management System (EMS)

  Quality Management , BVQI

 • 1997ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi

  Quality Management , Bureau Veritas

 • 1997Organizasyonda Iletisim

  Personal Evolution , Koç Holding-Kogem

 • 1995Atomik Absorpsiyon Cihazı Kullanımı Eğitimi

  Vocational Training , ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü