Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Possibilities of Using Corn Silage and Sunflower Silage in Lamb Fattening

3rd International Animal Nutrition Congress, November 17-20, 2022, Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 17 November 2022, vol.1, pp.45-47

European Green Deal and Organic Farming

3rd International Animal Nutrition Congress, Antalya, Turkey, 17 - 18 November 2022, pp.18 Creative Commons License

General Conditions of Organic Cattle Farms in Turkey

Pre-Conference on Animal Husbandry 6-7 September 2021 linked to the 20th Organic World Congress in Rennes, France on 8-10 September 2021 Organised by IFOAM Animal Husbandry Alliance (IAHA), Rennes, France, 6 - 07 September 2021, pp.41-43

General Conditions of Organic Cattle Farms in Turkey . IAHA Pre-Conference on Organic Animal Husbandry

IAHA Pre‐Conference on “Organic Animal Husbandry systems – Ways to improvement, Rennes, France, 6 - 07 September 2021, pp.1

Organic Livestock Production in Turkey General Conditions of IAHA Pre-Conference on Organic Animal Husbandry

IAHA Pre‐Conference on Organic Animal Husbandry systems – Ways to improvement, Rennes, France, 6 - 07 September 2021, pp.1

General State of the Organic Dairy Cattle Farms in Turkey

Pre-Conference on Animal Husbandry 6-7 September 2021 linked to the 20th Organic World Congress in Rennes, France on 8-10 September 2021 Organised by IFOAM Animal Husbandry Alliance (IAHA), Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019

Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Kaz Eti Üretim Olanakları

VI.Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2019

Türkiye’xxde Ekolojik Hayvancılık

VI. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2019

Steam-Flaked Grains for Ruminants Nutrition.

International Conference on Agricultural Science and Business, ICASAB., 10 - 12 May 2018

Organik/Ekolojik Hayvancılık

TÜNA-Gıda Güvenliği Sempozyu: Organik Ürünler ve Sağlık, Turkey, 12 - 14 October 2017

Organic livestock in Turkey

The Eurasian Agriculture and Natural Science Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.190-193

The determination of feeding value of dried seedless olive pulp with in vivo digestion method

8th Balkan Animal Science Conference, Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, pp.98 Sustainable Development

The effect of royal jelly used in different methods on puberty in ewe lambs

8th Balkan Animal Science Conference, Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, pp.203

Alternative Protein Sources in Poultry Nutrition

1st International Animal Nutrition Congress, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2016

Animal Existence and Production in Turkey

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.66

Alternative Protein Sources in Poultry Nutrition

1st International Animal Nutrition Congress, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.157-160

Animal Existence and Production in Turkey

27th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry., Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.66

Animal Existence and Production in Turkey

27th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

Poultry feed production and problems in Turkey

The Potential for Poultry Production in Developing Countries, 15 - 18 October 2015, pp.146-147

Doğu Anadolu Bölgesinin Organik Hayvancılık Potansiyeli

3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.128-148

Poultry feed production and problems in Turkey

The Potential for Poultry Production in Developing Countries, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.146-147

Doğu Anadolu Bölgesinin Organik Hayvancılık Açısından Potansiyeli

3.Uluslarası Bölgesel Kalkınma Konfrenası, Bingöl, Turkey, 15 - 16 October 2015, vol.1

Collaboration in Education Between University and Industry: SUTAS Modelling

26th International SScientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, pp.170

Collobration ın Education Between University and Industry Sutas Modelling

26. International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 27 - 30 September 2015, vol.1, pp.170

Why Organic Foods Are Needed

XXXVI CIOSTA&CIGR Section V Conference Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, vol.1, pp.400-401

Organic Animal Husbandry in Turkey

XXXVI CIOSTA&CIGR Section V Conference Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, St. Petersburg, Russia, 26 - 28 May 2015, vol.1, pp.397

Management of by products in olive oil industry Waste to feed

Environmentally friendly agriculture and forestry for future generations, XXXVI CIOSTA CIGR V Conference, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 25 - 28 May 2015, pp.320

Organic Animal Husbandry in Turkey and Middle East

18th IFOAM Organic World Congress 2014, İstanbul, Turkey, 11 - 15 October 2014, vol.1, pp.28-31

Zeytinyağı sanayi yan ürünlerinin çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanımı

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.53

Türkiye’xxde Kaliteli Kaba Yem Üretimi , Sorun ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014

Mesleki Eğitimde Üniversites Sanayi İşbirliği SÜTAŞ Modeli

Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu 2012, Aksaray, Turkey, 17 - 19 October 2012, pp.25

Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2010

Apolyont Doğal Tarım ve Hayvancılık Projesi

I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi . 28 Nisan–1 Mayıs, 2004, s.144., Aydın, Turkey, 28 April 2004, pp.144

Şeker Pancarı Yapraklarının Yem Değeri ve Silolama Olanakları

II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 20 September 2003, pp.66

Organic Meat and Milk Production Potantial from Small Ruminants in Turkey

Organic Meat and Milk from Ruminants, Atina, Greece, 04 October 2001, pp.233-236

Organic meat and milk production potential from small ruminants in Turkey

Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants, Athens, Greece, 4 - 06 October 2001, pp.233-236 identifier

Marmara bölgesinde organik tarım uygulamaları ve geleceği

GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 October 2001, vol.1, pp.145-154

The Organic Meat and Milk Production Potential from Small Ruminants in Turkey

International Conference on Organic Meat and Milk from Ruminants, Greece, 4 - 06 October 2001

Karma yem Endüstrisi

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası V.Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 21 January 2000, pp.985-1008

Türkiye’de Devekuşu Yetiştiriciliği

GAP I. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 May 1999

Kıın Besiye Alınan Hindilerde Askorbik Asit Uygulamasının Besi Performansı ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkisi

II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bursa, Turkey, 22 September 1198 - 25 September 1998, pp.521-527

Arpa çeren Hindi Besi Rasyonlarına Enzim Katılmasının Besi Performansına ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkileri

Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, Aydın, Turkey, 7 September - 11 October 1998, pp.674-681

Devekuu Besleme lkeleri

Türkiye’de Devekuu Yetitiricilii Sempozyumu, Ankara, Turkey, 03 June 1998, pp.24-35

Entansif Besi Uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi Kuzularının Besi Performansı

Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 January 1997

Entansif besi uygulanan Kıvırcık ve Türkgeldi kuzuların besi performansları.

Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 January 1997

Marmara Bölgesi Koyun Irklarının Et Verim ve Kalitesini Artırma Olanakları

Hayvancılık ’96 Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.169-175

Marmara bölgesi hayvancılığının verimlilik sorunları.

Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 1995

Marmara Bölgesinde Genel Olarak Hayvancılık Kesimi ve Kuzu Eti Üretiminde Verimliliin Artırılması Olanakları

Marmara Bölgesinde tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 1989, pp.213-229

Books & Book Chapters

Süt Sığırlarının Beslenmesi

in: Hayvan Besleme, İbrahim Ak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.82-113, 2015

Koyun ve Keçierin Beslenmesi

in: Hayvan Besleme, İbrahim Ak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.136-163, 2015

Yetiştirme Sistemleri ve Devekuşu İşletmelerinin Genel Özellikleri

in: Devekuşu Üretimi, İbrahim Ak, Editor, F.Özsan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Bursa, pp.69-90, 2008

Ekolojik Tarımın Tarihçesi ve Genel İlkeleri

in: Ekolojik, Organik Tarım ve Çevre, İbrahim Ak, Editor, F.Özsan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti, Bursa, pp.1-13, 2008

Ekolojik Tarımda Hayvancılık

in: Ekolojik/Organik Tarım ve Çevre, İbrahim Ak, Editor, F.Özsan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti, Bursa, pp.199-223, 2008

Giriş

in: Devekuşu Üretimi, İbrahim Ak, Editor, Özsan Matbaası, Bursa, Bursa, pp.1-8, 2004

Yemler ve Besleme

in: Devekuşu Üretimi, İbrahim Ak, Editor, F.Özsan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Bursa, pp.116-131, 2004

Bursa’da Hayvancılığın Tarihçesi

in: Düşkapı BURSA, Ertuğrul Kaan, Editor, Pera Basın yayın, Bursa, pp.129-140, 2003

Yemler ve Hayvan Besleme

in: Hayvan Yetiştirme, , Editor, Ulud. Üniv. Zir. Fak. Yay. No:71, Bursa, pp.167-251, 1997

Yemler ve hayvan Besleme

in: Zootekni, Musa Şenel, Editor, Anadolu Üniversitesi Yay. No:905, Açık Öğretim Fakültesi yay. No: 485, Eskişehir, pp.359-485, 1996

Metrics

Publication

151

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

14

Thesis Advisory

27

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals