Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Koyunlarda seksüel senkronizasyon

Tarım Türk , vol.42, pp.76-77, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DGGE FINGERPRINTING AND 16S rDNA GENE PCR FOR THE DETECTION OF GENITAL MYCOPLASMAS IN THE PREPUTIAL SWABS OF BUCKS AND RAMS

The Second International Biomedical Engineering Congress 2018 (IBMEC-2018), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 24 - 27 May 2018

Influence of DMSO with Dextran, PVP or PEG in Freezing Extender on Post-Thaw Drone Semen

4th international congress on applaid biological science (ICABS), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.229

Hücre içine girebilen bazi kriyoprotektanlarla dondurulan koç spermasinin in vitro embriyonik gelişim üzerine etkisi

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.108-109

SEMEN AND REPRODUCTIVE PROFILES OF CLONED ANATOLIAN GREY CATTLE

41st Annual Conference of the IETS, Versailles, France, 10 - 13 January 2015, vol.27, pp.103

Kıvırcık ırkı koyunlarda sezon içi ve dışı dönemde süperovulasyon uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 July 2013, vol.38, pp.480-484

The effects of Nonyphenol on gamete phsiology in bovine

3rd International Congress on molecular Biology and Biotechnology, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, 2 - 06 June 2014

Boz ırk klon düvelerin üreme kabiliyeti üzerine çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Kars, Turkey, 1 - 04 July 2013

Dondurma Hızının Teke Spermasının Morfolojisi ve DNA Bütünlüğü Üzerine Etkisi. 84-85

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (uluslararası katılımlı), Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.84-85

Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sezon İçi ve Sezon Dışı Süperovulasyon Uygulamaları

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Boz Irk Klon Düvelerin Üreme Kabiliyeti Üzerine Çalışmalar

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2013

Liyofilize koç sperması kullanılarak intrastoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemi ile in vitro embriyo üretimi

VI.ULUSLARARASI KATILIMLI REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2011

Boz İneklerde İki Farklı Süperovulasyon Uygulamasının Karşılaştırılması

6. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 May 2011

Books & Book Chapters

Embriyo Transferi

in: Koyun ve Keçi Hekimliği, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.825-842, 2021

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

198

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

221

H-Index (Scopus)

10

Project

14

Open Access

7