Yaptığı Tezler

Doktora, İlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması (Bursa ili Canaydın İlköğretim okulu örneği), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004
Yüksek Lisans, A path analytic study for English language attitude and students bacground characteristics in an ELT program: A case study, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM, 2021 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, 2004 - 2009
Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), 2003 - 2004
Öğretim Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, EĞİTİM FAKÜLTESİ, Yabancı Diller Eğitimi, 1995 - 2003
Okutman, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1991 - 1995

Akademik İdari Deneyim

Merkez Müdür Yardımcısı, Bursa Uludağ Üniversitesi, U.Ü.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM), -, 2015 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Örgüt Geliştirme, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Okul Geliştirme, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Sosyal Sorumluluk Projesi, Lisans, 2017 - 2018
Eğitimde Stratejik Planlama, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Stratejik Planlama, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Sosyal Sorumluluk Projeleri, Lisans, 2017 - 2018
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
İnsan KAynakları Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Spor ve İnovasyon, Lisans, 2017 - 2018
Okul Geliştirme Modelleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Proje Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2016 - 2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Küçüksüleymanoğlu E. R., LİSE YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, D.ÖZTÜRK(Öğrenci), 2021
Küçüksüleymanoğlu E. R., 5. sınıf müzik eğitimi programının (2017) Stufflebeam'in bağlam-girdi-süreç-ürün (cıpp) modeli'ne göre değerlendirilmesi(Mardin İli örneği), Yüksek Lisans, T.ALTINSOY(Öğrenci), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., Araştırma görevlilerinin sosyal kaytarma düzeyleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans, Z.ERSÖZ(Öğrenci), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları, örgütsel sessizlik düzeyleri ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki (Pendik ilçesi örneği), Yüksek Lisans, A.GÜNEŞ(Öğrenci), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Çatışma Yönetimi Stillerinin Belirlenmesi (Bursa Yıldırım İlçesi Örneği)., Yüksek Lisans, M.Akif(Öğrenci), 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin etik liderlik anlayışları ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki(Bursa örneği), Yüksek Lisans, N.ÇELİK(Öğrenci), 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Meslek lisesi öğretmenlerinin iletişimsel yeterlik düzeyleri: Vak'a incelemesi, Yıldırım Ticaret Meslek Lisesi, Yüksek Lisans, E.ÇETİNKAYA(Öğrenci), 2013
Küçüksüleymanoğlu E. R., Öğretmen Motivasyonunda Yönetici Yaklaşımlarının İncelenmesi (Bursa Osmangazi İlçesi Örneği)., Yüksek Lisans, H.Baltacıoğlu(Öğrenci), 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Küçüksüleymanoğlu E. R., Gerçek A., TÜBİTAK Projesi, "Türkiye'de Vergi Okuryazarlığının Ölçülmesi, Geliştirilmesi ve Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Analizi", 2021 - 2022
Küçüksüleymanoğlu E. R., Ertan Y., Poroy Arsoy A., Erasmus Projesi, Academic Hospitality For International Students in Higher Education: Building Guidelines for Academic and Non Academic Staff, 2019 - 2021
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., ŞAHİN Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları x000D, 2012 - 2016
ŞAHİN E., KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, li Osman Sönmez Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Öğretim Stili Tercihlerinin Belirlenmesi, 2012 - 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel İmaj Algıları x000D, 2012 - 2012

Bilimsel Hakemlikler

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2021
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2020
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2020
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2019

Bilimsel Danışmanlıklar

Nilüfer Belediyesi, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Bursa Uludağ Üniversitesi, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, Türkiye, 2020 - Devam Ediyor

Metrikler