Dissertations

Doctorate, İlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması (Bursa ili Canaydın İlköğretim okulu örneği), Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, 2004
Postgraduate, A path analytic study for English language attitude and students bacground characteristics in an ELT program: A case study, Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, 1997

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

Professor, Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM, 2021 - Continues
Lecturer, Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, 2004 - 2009
Research Assistant, Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), 2003 - 2004
Lecturer, Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, Yabancı Diller Eğitimi, 1995 - 2003
Instructor, Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1991 - 1995

Academic and Administrative Experience

Deputy Director of the Center, Bursa Uludağ University, U.Ü.Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM), -, 2015 - Continues

Courses

Örgüt Geliştirme, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Okul Geliştirme, Postgraduate, 2017 - 2018
Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Sosyal Sorumluluk Projesi, Undergraduate, 2017 - 2018
Eğitimde Stratejik Planlama, Postgraduate, 2017 - 2018
Stratejik Planlama, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Eğitim Bilimine Giriş, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Sosyal Sorumluluk Projeleri, Undergraduate, 2017 - 2018
Sınıf Yönetimi, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
İnsan KAynakları Yönetimi, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Spor ve İnovasyon, Undergraduate, 2017 - 2018
Okul Geliştirme Modelleri, Postgraduate, 2017 - 2018
Proje Yönetimi, Postgraduate, 2017 - 2018
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Postgraduate, 2017 - 2018
Öğretmenlik Uygulaması, Undergraduate, 2016 - 2017
Topluma Hizmet Uygulamaları, Undergraduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Küçüksüleymanoğlu E. R., LİSE YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Postgraduate, D.ÖZTÜRK(Student), 2021
Küçüksüleymanoğlu E. R., 5. sınıf müzik eğitimi programının (2017) Stufflebeam'in bağlam-girdi-süreç-ürün (cıpp) modeli'ne göre değerlendirilmesi(Mardin İli örneği), Postgraduate, T.ALTINSOY(Student), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., An investigation of the relationship of the researchers between the organizational commitment and the social loafing behaviors, Postgraduate, Z.ERSÖZ(Student), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., The relationship between teachers' organizational justice perception, their organizational silence degree and their organizational citizenship, Postgraduate, A.GÜNEŞ(Student), 2019
Küçüksüleymanoğlu E. R., Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Çatışma Yönetimi Stillerinin Belirlenmesi (Bursa Yıldırım İlçesi Örneği)., Postgraduate, M.Akif(Student), 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin etik liderlik anlayışları ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki(Bursa örneği), Postgraduate, N.ÇELİK(Student), 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Vocational teachers' communication competencies levels: Case study, Yıldırım Trade Vocational High School, Postgraduate, E.ÇETİNKAYA(Student), 2013
Küçüksüleymanoğlu E. R., Öğretmen Motivasyonunda Yönetici Yaklaşımlarının İncelenmesi (Bursa Osmangazi İlçesi Örneği)., Postgraduate, H.Baltacıoğlu(Student), 2013

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Küçüksüleymanoğlu E. R., Gerçek A., TUBITAK Project, "Türkiye'de Vergi Okuryazarlığının Ölçülmesi, Geliştirilmesi ve Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Analizi", 2021 - 2022
Küçüksüleymanoğlu E. R., Ertan Y., Poroy Arsoy A., Erasmus Project, Academic Hospitality For International Students in Higher Education: Building Guidelines for Academic and Non Academic Staff, 2019 - 2021
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., ŞAHİN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları x000D, 2012 - 2016
ŞAHİN E., KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Project Supported by Higher Education Institutions, li Osman Sönmez Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeylerinin ve Öğretim Stili Tercihlerinin Belirlenmesi, 2012 - 2013
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU E. R., Project Supported by Higher Education Institutions, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel İmaj Algıları x000D, 2012 - 2012

Scientific Refereeing

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, July 2021
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2020
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, June 2020
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, March 2019

Scientific Consultations

Nilüfer Belediyesi, Scientific Consultancy, Bursa Uludağ University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, Turkey, 2020 - Continues

Metrics