Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.105

Evaluation of the Effect of Unregistered Employment on Budget Deficits in Turkey

International Applied Social Sciences Congress, Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.427-429

The Evaluation of the Turkish Agricultural Sector in terms of Personal Income Tax

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.76-77

Books & Book Chapters

Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliği ve Vergi Gelirleri İlişkisi

in: Prof. Dr. Doğan Şenyüz'e Armağan (Maliye), GERÇEK ADNAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.369-394, 2023

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Vergilendirme

in: Prof. Dr. Figen Altuğ'a Armağan, ÇETİNKAYA ÖZHAN,DEMİRBAŞ TOLGA, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.321-332, 2022

İktisadi Gelişme ve Vergileme

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2021

Global Taxation Issues and Developing Countries

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume IV, ÖZÇELİK ÖZER, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.237-251, 2021

Evaluation of Agricultural Sector in Turkey Within Income Tax

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, AKINCI ADİL, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.15-25, 2019

Tarımın Ülke Ekonomileri Açısından Önemi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kesiminin Vergilendirilmesinin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, ÇETİNKAYA ÖZHAN,GERÇEK ADNAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.319-337, 2018

Maliye Politikası

in: Kamu Maliyesi, KOLÇAK MENŞURE, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.296-318, 2018

Kamu Ekonomisi

in: Kamu Maliyesi, KOLÇAK MENŞURE, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.24-45, 2018

Yürürlükteki Gelir Vergisi Tarifesinin Adalet Açısından Değerlendirilmesi

in: Güncel Mali Konular, EDİZDOĞAN NİHAT, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.213-237, 2009

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals