Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü

Journal of Life Economics, vol.5, no.4, pp.151-176, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Takozu Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.309-334, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşme Karşısında Üniversitelerimiz

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.7-28, 2006 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Önemi ve Sosyal Devletin Geleceği

Mevzuat Dergisi, no.44, 2001 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşmenin Öteki Yüzü:Yoksulluk

Mevzuat Dergisi, no.43, 2001 (Other Refereed National Journals)

Mali Anayasa Üzerine Düşünceler ve Türkiye’nin Gerçekleri

Amme Idaresi Dergisi, vol.34, no.2, pp.53-67, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küreselleşme Sürecinde Tarımın Stratejik Önemi ve Tarımsal Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Devletin Rolü

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 April 2018

Evaluation of the Effect of Unregistered Employment on Budget Deficits in Turkey

International Applied Social Sciences Congress, Uşak, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.427-429

The Evaluation of the Turkish Agricultural Sector in terms of Personal Income Tax

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.76-77

Books & Book Chapters

Maliye Politikası

in: Kamu Maliyesi, KOLÇAK MENŞURE, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2019

Evaluation of Agricultural Sector in Turkey Within Income Tax

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies Volume II, AKINCI ADİL, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp.15-25, 2019

Kamu Ekonomisi

in: Kamu Maliyesi, KOLÇAK MENŞURE, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2019

Tarımın Ülke Ekonomileri Açısından Önemi ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kesiminin Vergilendirilmesinin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, ÇETİNKAYA ÖZHAN, GERÇEK ADNAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.319-337, 2018

Yürürlükteki Gelir Vergisi Tarifesinin Adalet Açısından Değerlendirilmesi

in: Güncel Mali Konular, EDİZDOĞAN NİHAT, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.213-237, 2009