Sporda Elit Performans Araştırmaları Grubu

Amaç: Bu grubun amacı, spor bilimlerinin ‘’elit performans’’ ile ilgili çalışma alanlarından hareket ve antrenman bilimleri, kinesyoloji, egzersiz fizyolojisi, fiziksel uygunluk, uygulamalı spor psikolojisi, sporda yetenek seçimi ve yönlendirme gibi konularda araştırmalar yapmaktadır.

Vizyon: Sporda Elit Performans Araştırma Grubu (SEPAG) 2018 yılında kurulmuş, vizyonu çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak sporda elit performansa yönelik araştırmalara liderlik etmek, sürekli bilimsel bilgi üretip elit sporcunun gelişimine katkı sağlayan etkin bir grup olmak ve grubun ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmaktır.