About


Amaç: Bu grubun amacı “Spor ve Performans Psikolojisi” alanında çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, araştırmacılar ile bilim etiğine uygun özgün araştırmalar yapmaktır. 


Vizyon:Elit Performans Psikolojisi Laboratuvarı bilimin rehberliğinde, çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak spor ve performans psikolojisi alanında, alanın gereksinimine uygun araştırma ve projelere öncülük ve liderlik etmek, aynı zamanda alana katma değer sağlayacak bilimsel bilgi üreten uluslararası tanınırlığı olan etkin bir araştırma grubu olarak bilimsel faaliyetlere devam etmektir.

Çalışma Alanları: Spor ve performans psikolojisi, deneysel psikoloji; bireysel farklılıklar (örn; kişilik) ve performans ilişkisi; baskı altında performansın psiko-fizyolojik boyutları; baskı altında ideal psikolojik performans uygulamaları; duygu durumu ve performans ilişkisi; kalp atım hızı değişkenliği ve performans ilişkisi; uyarılmışlık, kas aktivasyonu ve performans ilişkisi.