About


Araştırma grubu otonom araçlar üzerine proje bazlı çalışmaya odaklanmış, ilgili tüm mühendislik disiplinlerinden katılıma açık bir gruptur. Otomotiv Mühendisliği öğretim üyeleri çekirdek kadroyu oluşturmaktadır. 

- Otomatik kontrol

- Taşıt dinamiği

- Taşıt mekaniği 

- Güç aktarma sistemleri

- Görüntü işleme

- Sinyal işleme

- Sensör teknolojileri 

konuları başlıca çalışma alanları olup ihtiyaçlara göre esnek bir değişiklikler yapılması söz konusudur.