About


Otomotiv Çalışma Grubu (OÇG), Üniversitemiz ve bölgemiz adına, otomotiv alanı odağında gerçekleştirilecek faaliyetleri yönlendirmek, Üniversitemizin bu alandaki kabiliyet ve yetkinliklerini tanıtmak, altyapı imkanlarını ve paydaş işbirliklerini güçlendirmek, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine destek vermek amacıyla kurulmuştur.