Otomotiv Çalışma Grubu

Otomotiv alanı odağında gelişen teknolojiler, yeni endüstriyel beklentiler çerçevesinde, klasik eğitim ve araştırma konularının çerçevesinin dışına taşarak, Üniversitemizde farklı akademik birimlerde bulunan öğretim elemanları ve araştırmacıların güç birliğinin sağlanması, bu yolla daha kısa sürede etkin çalışma ve araştırmaların vakit kaybetmeksizin yapılabilir hale gelmesi, bu çalışmaların koordine edilmesi, teşvik edilmesi çalışma grubumuzun kuruluş amacının temelini oluşturmaktadır.

 

Kurulan ve muhtemel alt çalışma grupları ile otomotiv teknolojilerinin farklı alanlarında eğitim programlarının geliştirilmesi, araştırma faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi grubun ana hedefidir.