Research Group of Pediatric Allergy, Aerobiology and Climate Change

Küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre ve hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden önemli sorunlardır. Son yıllarda Dünya'nın ortalama sıcaklığı artmaktadır ve bu durum iklim değişikliği ve küresel ısınmanın biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde önemli değişikliklere yol açtığı anlamına gelmektedir. İklim değişikliği ayrıca havadaki alerjenlerin dağılımı, yayılımı ve sağlık üzerindeki etkilerini değiştirmektedir. Hava kirliliği ise özellikle çocuklarda allerjik astım ve solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Bununla birlikte, hava kirliliği nedeniyle hastalıkların kontrolü zorlaşmakta, çocuklar daha sık doktora gitmekte ve daha fazla ilaç kullanmak durumunda kalmaktadır. Çevre kirliliği ise insan sağlığı üzerinde etkileri olan koruyucu mekanizmaları tahrip edebilmektedir. Son yıllarda epitel bariyerindeki bozukluklar artmış ve alerjik ve kronik otoimmün hastalıkların sıklığını artırmıştır. Özellikle paketlenmiş gıdalardaki yoğunlaştırıcılar ve diş macunlarındaki sodium lauril sülfat gibi maddeler, epitel bariyerini bozan ajanlara örnek olarak verilebilir. Küresel ısınma, hava kirliliği, çevre kirliliği ve mikroplastikler, insanlık için acil çözüm gerektiren önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, hava kalitesinin izlenmesi, kirletici parametrelerin kaynak ve seviyelerinin takip edilmesi önemlidir. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısı artırılmalı ve daha geniş kitlelere bilgilendirme yapılmalıdır. Havadaki alerjenlerin izlenmesi, yayılımının takip edilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi, koruyucu tedbirlerin alınabilmesi açısından önemlidir. İnsanların iklim ve küresel ısınma kaynaklı değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için bilgilendirme çalışmaları arttırılmalıdır.