WHEAT IN OUR FOLK CULTURE


Taş B., Taş H.

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER, Antalya, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Kültür bir milletin  dil, din, hukuk, ahlâk, estetik,  iktisat ve  bilim hayatının bir toplamıdır. Kısacası toplumun maddî ve manevî değerlerini içine alır. Biz bu değerlerin en basit toplumdan en gelişmiş topluma kadar bir işleyişe ve belirli bir içeriğe sahip olduğunu görürüz. Geleneksel halk kültürümüzde bolluk ve bereketin sembolü olan buğday, beslenmemizin temel kaynağını oluşturur. Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi, buğday bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca buğday tanesi uygun besleme değeri, saklama ve işlenmesindeki kolaylıklar nedeniyle yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besini durumundadır. Buğday dünya nüfusuna bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan toplam kalorinin yaklaşık 20sini sağlamaktadır. Bu oran ülkemizde 53’tür. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır. Gerek buğday yetiştiriciliğinde gerekse diğer bitkilerin yetiştiriciliğinde  Türkler uğraştıkları tarım kollarını gerçek alanda uygulamakla kalmamışlar, geliştirdikleri teknikleri göçtükleri topraklar üzerinde de uygulamak suretiyle bunu yayan ve öğreten kimseler olmuşlardır. Türkler tarafından keşfedilen ve dünyaya yayılan başlıca bitkiler arasında buğday bulunmaktadır.  Anadolu’da hâlâ  devam eden hasat zamanı törenlerinde  yapılan dualar, gelin evden çıkarken gideceği eve bolluk bereket götürsün diye başına dökülen  buğday, çocuğun ilk dişi görüldüğünde yapılan diş buğdayı  gibi birçok geleneksel ritüeller bulunmaktadır. Bu bildiride buğday ile ilgili gelenek, inanç, atasözleri ve türkülere yer verilecektir.