Malign bilier obstrüksiyonlu hastalarda perkütan bilier drenaj yöntemleri (internal-eksternal) ile enfeksiyon sıklığı arasındaki ilişki.


ÖNGEN G. , NAS Ö. F. , HACIKURT K., DÜNDAR H. Z. , ÖZKAYA G. , KAYA E. , ...More

39. Ulusal Radyoloji Kongresi., Turkey, 6 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey