Yeni Sentezlenen Trans-dikloridobis[2-(2-hidroksietil)piridin]platin(II) Kompleksinin Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerine Sitotoksik/Apoptotik Etkisi


YILMAZTEPE ORAL A. , CEVATEMRE B., SARIMAHMUT M., İÇSEL C. , YILMAZ V. T. , ULUKAYA E.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey