Bursa Yerli Ağızlarında çş Değişimine Dair Bazı Gözlemler


ULUOCAK M., BAŞTÜRK Ş., EROĞLU S., ŞAHİN H.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, pp.616-624, 2010 (Peer-Reviewed Journal)