Criticisms of the Venetian Rabbi Leon Modena (d.1648) Regarding the Perception of Mary in the Catholic Faith


ŞENGÜL F. S.

Uludağ ilahiyat dergisi, vol.32, no.1, pp.1-24, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51447/uluifd.1228012
  • Journal Name: Uludağ ilahiyat dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-24
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

This study evaluates the refutation of the Venetian Rabbi Leon Modena (d.1648) against the Christian Catholic Order named Magen Va-Herev (Shield and Sword). The author prepared his work as a response to Pietro Galatino’s (d. 1530) “De Arcanis Catholicae Veritatis” (Secrets of the Catholic Truth). Although Modena wanted to respond to the work of Galatino, he also targeted Thomas Aquinas, one of the most important Christian theologians of the Middle Ages, and his works. Modena designed the work as eight chapters but could only write five chapters. The work includes chapters of Original Sin, Trinity, Incarnation, Virginity of Mary, and the Messiah. Although Modena’s work shows similarities with previous Jewish polemics in terms of content and subject, it has a unique approach in terms of style, according to today’s researchers. This study deals with Modena’s objections to the Catholic claims about the virginity of Mary, her role in the birth and progeny of Jesus, and the glory of Mary.
Bu çalışmada Venedikli Rabbi Leon Modena’nın (ö. 1648) Katolik Mezhebine karşı yazdığı Magen va-Herev (Kalkan ve Kılıç) adlı reddiyesi konu edilmiştir. Yazar eserini kendisinden yaklaşık bir asır önce yaşamış Pietro Galatino’nun (ö. 1530) “De Arcanis Catholicae Veritatis” (Katolik Gerçeğinin Sırları) adlı eserine cevap mahiyetinde hazırlamıştır. Modena çalışmasında her ne kadar Galatino ve eserini hedef almışsa da Hıristiyan geleneğin arka planını aktarmada en sık başvuru kaynağı olarak Orta Çağ’ın en önemli Hıristiyan teologlarından olan Thomas Aquinas’ın (ö. 1274) eserlerine müracaat etmiş ve Aquinas’ın görüşlerini de eleştirmiştir. Eser sekiz bölüm olarak tasarlanmış, fakat son üç bölüm kayda geçirilmeden yazar vefat etmiştir. Eserin içinde Aslî Günah, Teslis, Enkarnasyon, Meryem’in Bakireliği ve Mesih bölümleri yer almaktadır. Kendinden önceki Yahudi polemikleri ile içerik ve konu açısından benzerlikler taşısa da üslup açısından günümüz araştırmacıları tarafından orijinal bir yaklaşımının olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışma içerisinde Meryem’in bakireliği, İsa’nın doğumundaki rolü, İsa’nın soyuna tesiri ve Meryem’in kutsiyeti hususunda Katolik anlayışta yer alan iddialara Modena’nın yönelttiği itirazlar incelenmektedir.