Fibrosarkom tanılı remisyonda izlenen bir olguda nadir bir kord basısı nedeni:Anevrizmal Kemik Kisti


DEMİRKAYA M., GÜLER S. , Aşut E., Aşut Ç., SEVİNİR B. B. , Doğan Ş., ...More

10. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 16 - 19 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey