İşgal Yıllarında Oltu


DEMİREL M.

Geçmişten Geleceğe Oltu ve Çevresi Sempozyumu, pp.89-100, 1998 (Peer-Reviewed Journal)