Türk Meslek Lisesi Öğrencilerinin Günlük Dilde Argo Kullanımına Karşı Tutumları


Creative Commons License

Karatepe Ç., Fidan N.

International Journal of Language Academy, vol.8, no.35, pp.273-286, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 35
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/ijla.47795
  • Journal Name: International Journal of Language Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.273-286
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

https://ijla.net/?mod=tammetin&makaleadi=&key=47795


Argo her zaman günlük dilin bir parçası olmuştur. Ergenlerin kullandığı argo dil daha fazla çeşitlilik gösterir.  Öğretmenler liselerde yaygın argo kullanımıyla başa çıkmakta güçlük çekmekterdir. Ergenlerin argo kullanma eğilimi kişilik oluşumunun bir parçasıdır ve onlara özgü bir iletişim yöntemi olarak  görülür.

 Bu çalışma bir Türk Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan (n:93) bir grup öğrencisinin gündelik dilde argo kullanımını nasıl algıladıklarını anlamayı amaçlar.  

 Veri bir anket ve yüz yüze görüşme protokoolü aracılığı ile toplandı. Anket ile toplanan veri Independent Samples t-Test kullanılarak ve betimsel istatistik ile analiz edildi. Yüzyüze görüşme kayıtlarında tekrar eden temalar saptanarak, elde edilen bilgi ile araştırma sorularını cevaplamada istatistiki bulguları destekleyici bilgi kaynağı olarak kullanıldı.   

 Bulgular kız ve erkek öğrenci gruplarının argoyu farklı algıladıklarını göstermiştir.  Erkek öğrenciler argoyu daha çok bir grubun üyesi olduklarını göstermek için kullanırken, kız öğrencilerin argoyu alışkanlıktan kullandıklarını düşündükleri bulunmuştur. Ayrıca, kız öğrencilerin cevapları argo kullanırken kendi gruplarını da düşünme eğiliminde oldukları saptanmıştır.

 Her iki grup için de bir sosyal gruba dahil olmak çabası önemli bir belirleyici etkendir. Beklendiği üzere, kız öğrenciler sosyal medyadan çok etkilendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, erkek öğrenciler kendi arkadaşlarının, kızların arkadaşlarından daha sıklıkla argo kullandıklarını düşündükleri görülmüştür.

 Erkek öğrencilerin argo kullanma alışkanlıkları ile babalarının eğitim altyapısı arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur.  Babası daha uzun süre eğitim almış olan erkek öğrenciler babası daha kısa süre eğitim almış olanlar kadar çok argo kullanmadıklarını belirtmişlerdir.  Babası daha uzun süre eğitim almış olanlar akran grubunu suçlama eğilimi göstermişlerdir. Fakat daha az eğitim almış babaların oğulları aynı konuda aile çevresini ve sosyal medyayı suçlama eğilimi göstermişlerdir.