Sığır serum örneklerinde Bovine parainfluenza virus-3 referans suşu (SF-4) ve Türkiye izolatına (ET-81) karşı spesifik antikor titre değerlerinin karşılaştırılması


TOKER E. B. , ATEŞ Ö., YEŞİLBAĞ K.

14. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Turkey, 13 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey