THE EFFECT OF ARTIFICIAL LIGHTING USE OF LISIANTHUS (Eustoma grandıflorum) ON EFFICIENCY AND QUALITY


Gündoğdu G.

ISPEC 9. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.641-655

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.641-655
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Lisianthus resembles a rose with its eye-catching beauty and resembles a tulip with its leaf structure. It is popularly known as "Lalegül". Lisianthus has recently been widely used as a cut flower and indoor ornamental plant in pots.

It offers different options to the buyer with its striking colors of blue, purple-purple-blue, white, bright pink, dark pink and lilac. This guides the selection of flower colors for the meaning of special days during the production phase.

In lisianthus cultivation, seed is produced and coated seed is used. Since it is a long-day plant, its development is faster and blooms in summer. In the winter months (November-May), the development is slower. When suitable conditions are not provided, short plants are formed and it is seen that they do not bloom. Among the most common problems, short plant height was observed. With the applications made during the seed and seedling period and the selection of suitable varieties, the problem of short plants was prevented and it was determined that the temperature tolerance level increased in this way. Ideal temperatures are 13°C at night and 25°C during the day. The effect of different colors on the quality was investigated by using different lighting systems with sufficient light quality by making additional lighting in the winter period when the light is insufficient.

On Valentine's Day, rose occupied the first place with a rate of 87%, while lisianthus 6%, gerbera 4% and gladiolus 3% were the other preferred cut flowers. On Mother's Day, rose (78%) was the first choice as a gift; lisianthus emerged as a new flower species that took the second place with a high rate of 10%. Since it is an attractive and commercial flower, it is necessary to produce efficient and high quality production in short day conditions, additional lighting and appropriate temperature conditions.

The effect of using additional lighting on yield and quality in lisianthus cultivation in short day conditions when the market is relatively empty was investigated.

Lisianthus göz alıcı güzelliği ile güle benzeyen, yaprak yapısı ile laleye benzeyen ve halk arasında ''Lalegül'' adıyla bilinmektedir. Lisianthus kesme çiçek ve saksı da iç mekân süs bitkisi olarak yetiştiriciliği son zamanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dikkat çekici renkleriyle mavi, erguvan-mavi, beyaz, parlak pembe, koyu pembe ve leylak ile alıcıya farklı seçenekler sunmaktadır. Bu da üretim aşamasında özel günlerin anlamlarına yönelik çiçek renk seçiminde yol gösterici olmaktadır.

Lisianthus yetiştiriciliğinde tohumla üretimi yapılmakta ve kaplama tohum kullanılmaktadır. Uzun gün bitkisi olması sebebiyle gelişimi daha hızlıdır ve yaz aylarında çiçek açmaktadır. Kış aylarında (Kasım-Mayıs) gelişim daha yavaştır. Uygun koşullar sağlanmadığında kısa boylu bitkiler oluşmakta ve çiçek açmadığı görülmektedir. En çok görülen sorunlar arasında bitki boyunun kısa kalması gözlenmiştir. Tohum ve fide döneminde yapılan uygulamalarla ve uygun çeşit seçimleri ile kısa boylu bitki sorununun önüne geçilmiş ve sıcaklık tolerans seviyesi de bu sayede arttığı tespit edilmiştir. Uygun sıcaklıklar ortalama 15°C gece ile 25°C gündüz sıcaklıklarda ideal yetiştiricilik yapılmaktadır. Işığın yetersiz olduğu kış döneminde ek aydınlatma yapılarak yeterli ışık kalitesinde farklı aydınlatma sistemleri kullanılarak ve farklı renklerin kalite üzerine olan etkisi araştırılmıştır.

Sevgililer gününde %87 oranıyla gül ilk sırayı alırken lisianthus %6, gerbera %4 ve glayöl %3 ile diğer tercih edilen kesme çiçekler olarak belirlenmiştir. Anneler gününde yine gül (%78) ilk sırada hediye tercihi olurken; lisianthus %10 gibi yüksek oranda ikinci sırayı alan yeni bir çiçek türü olarak ortaya çıkmıştır. İlgi çekici ve ticari bir çiçek olması sebebiyle kısa gün koşullarında ek aydınlatma ve uygun sıcaklık koşullarında verimli ve kaliteli üretim yapılması gerekmektedir.

Lisianthus yetiştiriciliğinde pazarın nispeten boş olduğu kısa gün koşullarında ek aydınlatma kullanmanın verim ve kaliteye etkisi araştırılmıştır.