Evaluation of Turkey's Dynamic Migration Structure in the Context of External and Internal Migrations


Akyıldız İ. E.

İçtimaiyat (Online), vol.6, no.Göç ve Mültecilik Özel Sayısı, pp.1-15, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: Göç ve Mültecilik Özel Sayısı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33709/ictimaiyat.1010076
  • Journal Name: İçtimaiyat (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

The Republic of Turkey has had a quite dynamic structure in terms of migration history and has been shaped by external migrations since its establishment. These migrations have changed the country's socio-cultural-demographic structure, and its geographical location has paved the way for external migration. Its structure with neighboring countries has also affected migration movements. Ethnic- cultural ties along with the geographical location of immigrants have also been effective in the approach to acceptance. Since the Republic of Turkey was founded, it is a country that has experienced migration movements not only from outside but also within itself. The young country, which had a relatively quiet period in terms of internal migration until the 1950s, went through a very dynamic period in terms of internal migration after some economic, sociological, and political transformations. One of the most important elements of the transformations in this period was the internal migration from the villages to the cities. In this study, External and internal migrations that affect the country completely have been evaluated comparatively and the dynamic migration structure of the country has been emphasized. It has been seen that Turkey's migration structure has a very dynamic structure and this structure was shaped by first external and then internal migrations.

Türkiye Cumhuriyeti, göç tarihi açısından oldukça dinamik bir yapıya sahip olmuştur ve kurulduğundan bu yana dışarıdan aldığı dış göçlerle şekillenmiştir. Bu göçler, ülkenin sosyo-kültürel-demografik yapısını değiştirmiştir ve bulunduğu coğrafi konum dış göçlere zemin hazırlamış, komşu ülkelerle yapısı da göç hareketlerini etkilemiştir. Göçmenlerin coğrafi konumları ile birlikte etnik-kültürel bağları da kabul anlayışı yaklaşımında etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sadece dışarıdan değil, aynı zamanda kendi içinde de göç hareketleri yaşamış bir ülkedir. 1950’li yıllara kadar iç göç açısından nispeten sakin bir dönem geçiren genç ülke 1950’den sonra bazı iktisadi, sosyolojik, politik dönüşümlerden sonra iç göç açısından oldukça dinamik bir dönem geçirmiştir. Bu dönemdeki dönüşümlerin en önemli unsurlarından biri köylerden kentlere yaşanan iç göçler olmuştur. Bu çalışmada, ülkeyi tamamıyla etkileyen dış ve iç göçler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve ülkenin hareketli göç yapısı vurgulanmıştır. Türkiye’nin göç yapısının oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğu ve bu yapının önce dış daha sonra iç göçlerle şekillendiği görülmüştür.