Hipertrigliseridemiye Bağlı Rekürren Pankreatit Olgusu.


KARAASLAN S., AYDEMİR E. , ATEŞ C. , AYDOĞAN ÜNSAL Y., ERSOY C., ÖZ GÜL Ö. , ...More

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 5 - 07 March 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text