The Relationship Between Planting Design And Urban Identity


Creative Commons License

Zeybek O.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.34, pp.185-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Every city develops an identity according to its geography, nation, culture, and history which builds it. This identity is the main factor that shapes the collective memory of dwellers and visitors. It is an undeniable truth that plants which are used in squares, boulevards, and parks contribute a great value to collective memory. The material of this research consists of the books, dissertations, and articles written about planting design in urban identity and collective memory. Spaces that harmed or may harm in the future because of the changes in planting design have been examined and criticized. Besides the structural elements which create urban identity, plants are one of the main factors that affect the image of the city in the collective memory of people massively. The plants present in the open and green areas of the cities contribute to the formation of the identity of the city as much as the structures, and the protection of this vegetation also means protecting the identity of the city. To carry out research in the planting design and urban identity relationship line, 4 cases are selected. These cases express a unique example of plants’ existence and space’s identity; and it is registered that planting design contributes the protection of the space’s identity via collective memory; and makes people feel more attached to the place.  

Her kent bulunduğu coğrafyaya, onu inşa eden ulusa, kültüre, tarihe bağlı olarak bir kimlik geliştirir. Bu kimlik, orada yaşayan ve orayı ziyaret eden insanların kolektif belleğini şekillendiren temel unsurdur. Meydanlarda, bulvarlarda ve parklarda kullanılan bitkilerin de, bu kolektif belleğe katkısı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.Bitkisel tasarımın kent kimliği ve toplumsal bellek ile ilişkisine dair yazılmış kitaplar, tezler ve makaleler bu araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.Bitkisel tasarımın değiştirilmesiyle kimliği zarar görecek ya da zarar görmüş mekânlar incelenmiş ve konu dâhilinde eleştirilmiştir.Bir kentin kimliğini oluşturan yapısal elemanların yanında bitki materyali de toplumun belleğindeki kent imajını oldukça etkileyen bir unsurdur. Kentlerin açık ve yeşil alanlarında var olan bitkiler kentin kimliğinin şekillenmesine en az yapılar kadar katkı sağlamakta, bu bitkisel varlıkların korunması da aynı zamanda kentin kimliğini korumak anlamına gelmektedir.Araştırma kapsamında bitkisel tasarım ve kent kimliği ilişkisi dört mekan üzerinden irdelenmiştir.Seçilen bu alanlar bitki varlıkları ve mekana kattıkları kimlik açısından özel bir yere sahiptir.Bitkisel tasarımın mekanın kimliğini korumaya yönelik katkıları bu tasarımlar üzerinden görülebilmektedir.Ayrıca insanların bulundukları mekana daha bağlı hissetmelerini sağlamaktadır.