PETROL FİYATLARINDAN ENFLASYONA GEÇİŞ ETKİSİ: GELENEKSEL PHILLIPS EĞRİSİ YÖNTEMİ VE SVAR ANALİZİ


Creative Commons License

Ertürk E., Erkan R.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.76, no.1, pp.103-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 76 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33630/ausbf.809279
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-127
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Petrol fiyatlarından enflasyona geçiş etkisinin incelendiği çalışmada 1980:01 - 2018:04 döneminden oluşan veri seti 2002:04 öncesi ve 2002:04 sonrası dönemler olarak ele alınmış ve söz konusu dönüm noktasında petrol fiyatlarının enflasyona geçiş etkisinde bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. Geleneksel Phillips eğrisi denkleminden hareketle petrol fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçiş etkisinin 2002:04 sonrası dönemde önceki döneme kıyasla artış gösterdiğini ancak etki tepki fonksiyonları sonucunda söz konusu bu etkinin 2002:04 öncesi döneme kıyasla daha kısa sürede ortadan kalktığı sonucuna ulaşılmıştır. Petrol fiyatlarından enflasyona geçiş etkisinin yükselmesi 2002:04 yılı sonrasında petrol yoğunluğunun artmasıyla açıklanırken, söz konusu etkilerin daha kısa sürede ortadan kalkması ise 2002:04 yılı sonrasında değişen kurumsal yapı ile açıklanabilir.